http://Slide%202

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE 2019

   

Pour célébrer le Mois Missionnaire Extra ordinaire, un pèlerinage national  a était organisé par les OPM  à  Ambiatibe (Sanctuaire de St Jacques Berthieu) le  samedi 19 et  dimanche 20 octobre 2019, sous le Thème « Baptisés et Envoyés : L’Eglise du Christ est en mission dans le monde.

Les  Diocèses présents étaient : Ambatondrazaka, Antananarivo, Antsirabe, Morondava, Taolagnaro, Moramanga, Fenerive -Est, Farafangana, Miarinarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Ambositra, Mananjary, Port -Bergé, Diego, Ihosy, Tsiroanomandidy, Mahajanga. Ainsi  que Les Grand Séminaire : St Jean Marie Vianney  Moramanga,  St Jean Baptiste   Fianarantsoa, St Thérèse de  l’Enfant Jésus Faliarivo- Antananarivo, St Paul, Manatenasoa- Antsirabe  Les Diocèses non représentés étaient : Morombe, Ambanja, Tuléar et  Maintirano.

L’Eucharistie du dimanche 20 octobre était présidé par  Son Excellence Mgr Odon Marie Arsène RAZANAKOLONA Archevêque d’Antananarivo, accompagné par  le Nonce Apostolique de Madagascar, le Directeur national des OPM, Révérend Père Martial RAMIAKADAORO,  une quarantaine des Prêtres dont  quelques Directeurs diocésains des OPM, le Recteur et Educateur  du Grand Séminaire ci-mentionné. 

 

            Ce fut une belle célébration  qui a permis aux fidèles rassemblés de goûter  à  une expérience de foi et de  prière profonde à travers les programmes établis pendant pèlerinage comme : le chemin de croix, le sacrement de  la réconciliation, la  conférence sur le thème mentionné, la catéchèse sur les OPM et la mission, le temps d’adoration du Saint Sacrement et la Célébration de l’Eucharistie afin de recevoir l’indulgence plénière.  Une occasion  aussi pour relancer les OPM et   redécouvrir le charisme des Œuvres.  

 Les fidèles  étaient éveillés et conscientisés sur le sens de leur baptême et l’engagement qui les attendent. Ils étaient heureux de repartir en mission dans leur propre diocèse. Ils étaient environs  3400 venus

Oeuvres

Loharano nipoiran’ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1 – Ny vavaka
2 – Toriteny reny tany am-piangonana
3 – Zava-nisy ara-tantara (korontana ara-politika, ny firehan-kevitra vaovao maro nipoitra tetsy sy teroa…)
4 – Firotsahana an-tsehatra

Fomba nentiny nanohana sy nampivelarany ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1- Fampiroboroboana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly eran-tany.
2-Fanampiana amin’ny fanorenana ny fiangonana na fanamboarana trano ilaina amin’ny fanentanana; fampitaovana ny Misiôna, fanofanana katesista.

Ny volana OKTOBRA no natokana hankalazana ny
ASA FAMPIELEZANA NY FINOANA

« Ho renin’ny pretra marobe tsy tambo isaina amin’ny tany misiôna » io no lalana tsapany fa niantsoana sy nanirahan’Andriamanitra azy

Antom-pijoroan’ny sapan’Asan’i Md Piera Apôstoly

1 – Hampijoro ary hampiroborobo ny fiantsoan’Andriamanitra ho Pretra sy Relijiozy amin’ny tany misiona.
2 – Miezaka mitondra fanampiana mivantana ho an’ny asa misiona eran-tany ampinoana sy fahatokisana ny Fanahy Masina.
3 – Manentana ny mpikambana hivavaka am’pinoana mba hitombo zotom-po hitia sy hanompo maimaipoana ny Pretra sy Relijiozy teratany, ka ho afaka hampibebaka ny mpiary tanindrazana aminy.

Ny Alahadin’ny « Mpiandry ondry tsara » no natokana hanentanana sy hanangonana izay foy hanoanana ny Asan’
i Md Piera Apôstoly

Tanjon’ny Sampan’Asan’ny Ankizy Misionera:

1 – Mamelona, mikolokolo, ary manabe ny toe-po sy toe-tsaina misionera ao amin’ny ankizy hahatonga ho olon’ny Fiadanana sy olon’ny famindram-po
2 – Mikolokolo sy mamelona ny fiainam-pinoan’ny Ankizy
3 – Manabe azy hizara maimaimpoana ny fahaiza-manaony, ny fifandraisany amin’Andriamanitra, ny talentany, ny vola ananany…
4 – Ankizy mamonjy ny Ankizy toa azy amin’ny alalan’ny fifanoloran-tanana amin’izay atao rehetra sy iainana
5 – Ankizy Apôstolin’ny Ankizy amin’ny alalan’ny vavaka, ny famindram-po, ny fisokafana amin’ny hafa.

Ny Epifania no andro natokana hankalazana maneran-tany ny
Andron’ny Ankizy Misionera.

Anton’ny nanorenana ny « Fivondronan’ny Pretra Iraka »

1 – Zava-misy: Fisarahambazan’ny samy kristianina
2 – Tsy fahalalana ny antony hitoriana ny VAOVAO MAHAFALY
3 – Ny fialangalanan’ny Pretra amin’ny asa maha-misiônera
4 – Ny fahabangan’ny toe-tsaina sy toe-po misiônera.

Tanjona sy Fomba fiasa

1 – Fanetsiketsehana sy fanofanana ho Pretra sy Relijiozy amin’ny Asa maha-iraka
2 – Mifandray sy miara-miasa amin’ny Direktera sy ny Sekretera Nasionalin’ny O.P.M
3 – Mampiofana ny olona hitory ny vaovao Mahafaly

Ny 2 Febroary no natokana ankalazana azy