SESSION NATIONALE DES OPM 2018

 

SESSION NATIONALE DES OPM

AU GRAND SEMINAIRE SAINT JEAN MARIE VIANNEY

MORAMANGA

 

La session nationale de formation pour les Formateurs en animations missionnaires, incluant les Directeurs Diocésains des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) s’est tenue du lundi 27 août au samedi 01er septembre 2018 au Grand Séminaire Saint Jean Marie Vianney Moramanga.

Y ont pris part, les Directeurs diocésains d’Antsirabe, d’Antananarivo, d’Antsiranana, de Taolagnaro, de Port –Bergé, d’Ambatondrazaka, d’Ambositra, de Fianarantsoa, de Maintirano, d’Ihosy, de Fénérive –Est, de Miarinarivo, de Tsiroanomandidy, de Moramanga, de Morondava, de Mananjary, et de Tuléar. Cinq Diocèses ; Tamamtave, Majunga, Farafangana, Morombe et Ambanja pour de raison d’empêchement de leur Directeur diocésain ont envoyé leur délégué. A ceux –ci s’ajoutent les délégués venus de tous les Diocèses de l’Ile et le Recteur du Séminaire Propédeutique d’Antananarivo ainsi que plusieurs Agents pastoraux du Diocèse d’Accueil venu comme auditeur libre. En tous, nous étions 81 participants inscrits dont l’Evêque Président Son excellence Mgr José Alfredo CAIRES DE NOBREGA, 23 Prêtres, Un Diacre, un Frère, 9 Religieuses et 46 Laïques. Les auditeurs libres sont au surplus de ce nombre.

Messe

 

 

 

Visite de lieu

 

 

 

 

 

 

 

 

conférence

 

 

 

 

Oeuvres

Loharano nipoiran’ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1 – Ny vavaka
2 – Toriteny reny tany am-piangonana
3 – Zava-nisy ara-tantara (korontana ara-politika, ny firehan-kevitra vaovao maro nipoitra tetsy sy teroa…)
4 – Firotsahana an-tsehatra

Fomba nentiny nanohana sy nampivelarany ny Asa Fampielezana ny Finoana:

1- Fampiroboroboana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly eran-tany.
2-Fanampiana amin’ny fanorenana ny fiangonana na fanamboarana trano ilaina amin’ny fanentanana; fampitaovana ny Misiôna, fanofanana katesista.

Ny volana OKTOBRA no natokana hankalazana ny
ASA FAMPIELEZANA NY FINOANA

« Ho renin’ny pretra marobe tsy tambo isaina amin’ny tany misiôna » io no lalana tsapany fa niantsoana sy nanirahan’Andriamanitra azy

Antom-pijoroan’ny sapan’Asan’i Md Piera Apôstoly

1 – Hampijoro ary hampiroborobo ny fiantsoan’Andriamanitra ho Pretra sy Relijiozy amin’ny tany misiona.
2 – Miezaka mitondra fanampiana mivantana ho an’ny asa misiona eran-tany ampinoana sy fahatokisana ny Fanahy Masina.
3 – Manentana ny mpikambana hivavaka am’pinoana mba hitombo zotom-po hitia sy hanompo maimaipoana ny Pretra sy Relijiozy teratany, ka ho afaka hampibebaka ny mpiary tanindrazana aminy.

Ny Alahadin’ny « Mpiandry ondry tsara » no natokana hanentanana sy hanangonana izay foy hanoanana ny Asan’
i Md Piera Apôstoly

Tanjon’ny Sampan’Asan’ny Ankizy Misionera:

1 – Mamelona, mikolokolo, ary manabe ny toe-po sy toe-tsaina misionera ao amin’ny ankizy hahatonga ho olon’ny Fiadanana sy olon’ny famindram-po
2 – Mikolokolo sy mamelona ny fiainam-pinoan’ny Ankizy
3 – Manabe azy hizara maimaimpoana ny fahaiza-manaony, ny fifandraisany amin’Andriamanitra, ny talentany, ny vola ananany…
4 – Ankizy mamonjy ny Ankizy toa azy amin’ny alalan’ny fifanoloran-tanana amin’izay atao rehetra sy iainana
5 – Ankizy Apôstolin’ny Ankizy amin’ny alalan’ny vavaka, ny famindram-po, ny fisokafana amin’ny hafa.

Ny Epifania no andro natokana hankalazana maneran-tany ny
Andron’ny Ankizy Misionera.

Anton’ny nanorenana ny « Fivondronan’ny Pretra Iraka »

1 – Zava-misy: Fisarahambazan’ny samy kristianina
2 – Tsy fahalalana ny antony hitoriana ny VAOVAO MAHAFALY
3 – Ny fialangalanan’ny Pretra amin’ny asa maha-misiônera
4 – Ny fahabangan’ny toe-tsaina sy toe-po misiônera.

Tanjona sy Fomba fiasa

1 – Fanetsiketsehana sy fanofanana ho Pretra sy Relijiozy amin’ny Asa maha-iraka
2 – Mifandray sy miara-miasa amin’ny Direktera sy ny Sekretera Nasionalin’ny O.P.M
3 – Mampiofana ny olona hitory ny vaovao Mahafaly

Ny 2 Febroary no natokana ankalazana azy